คุณได้ทำอะไรสักอย่าง
Privacy Policy
ChouNan referred to as “The Company”, created this website with the commitment to protect personal information. You can visit our website anytime you want without giving any information about yourself. However, in some cases personal information may be required in order for us to provide the services you request.
Personal Information Collection
You will be asked to provide your personal information to facilitate individual correspondence. To receive updates, information about us or special offers registration is required first. The data we collect includes your name, address, phone, email, and other information you give us when you request services from us.
We will also collect certain information related to the software and hardware of your computer including your IP address, browser type, operating system, domain name, access times and referring website addresses. Such information is used to facilitate service operation and maintain service quality.
Personal Information Control System
When you finish registration, https://chounan.co.th/ will keep all data as confidential except in the case of legal investigation or when it is necessary to protect your right or the Company’s assets. The registration also helps us understand your needs in order to improve our services and web communications.
Use of Cookies
Every time you visit the website, cookies will be stored on your computer (for visitors whose computer accepts cookies). Cookies maintain data during your visit to the site and contain information about this visit. On this site we use cookies to gather visitor statistics.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ChouNan ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการในสิ่งที่ท่านต้องการ
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า ให้ข้อมูลการบริการต่างๆ และติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย ChouNan นั้น จะมีทั้งอีเมล ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยเมื่อท่านต้องการรับบริการจากเรา


นอกจากนี้ บริษัทฯยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว https://chounan.co.th/ เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางบริษัทฯ นอกจากนี้การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่ท่านมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล
เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา
กลับหน้าลงทะเบียน